AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de reprezrentanții asociațiilor despre ei înșişi ori  o altă persoană, partener sau colaborator al Federația Asociațiilor de Proprietari TESLA. Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are reprezentantul asociației ale cărui date personale sunt prelucrate.

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search