AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Numerotare documente

Asociațiile de proprietari trebuie să numeroteze toate documentele financiar-contabile de care se folosesc în desfășurarea activității lor. Acestea includ documentele justificative care sunt înregistrate contabil. Printre acestea se numără:
  • Facturile
  • Avizele de însoțire a mărfii
  • Chitanțele
  • Facturile proforme
  • Registre
  • Jurnale
  • Fișe
  • Note de intrare recepție și constatare de diferențe
  • Bonuri de consum
  • Ordine de deplasare


De ce trebuie să ținem cont când emitem numerele și seriile pentru documentele financiar-contabile?

Asociațiile trebuie să țină cont de mai multe lucruri atunci când emit numerele documentelor financiar-contabile: structura organizatorică, gestiuni, numărul punctelor de lucru și al sucursalelor, etc. Legea cere ca pentru fiecare sucursală sau punct de lucru, firma să emită numere și serii de documente contabile pentru fiecare în parte, dacă nu folosește același facturier.
 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2023 Federația Tesla.

Search