AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Care sunt activitățile de cenzorat ?

  • verificarea legalității actelor şi documentelor, a hotărarilor, deciziilor, regulilor şi regulamentelor asociației
  • verificarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli
  • verificarea gestiunii financiar-contabilã
  • întocmirea și prezentarea anuală în fața adunării generale a rapoartelor asupra activitătii de cenzorat și asupra gestiunii asociației de proprietari
  • propunerea de măsuri concrete privind modul de eficientizare și transparentizare a activitătii desfășurate de membri

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search