AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI
Aderarea la F.A.P.T.

    Descarcă cererea de adeziune în format PDF aici

    Descarcă cererea de adeziune în format DOC aiciCondițiile sub care asociațiile de proprietari aderă la statutul Federației sunt următoarele:

  • semnarea cererii de aderare de către reprezentantul legal al asociației de proprietari;
  • prezentarea dovezii de dobândire a personalității juridice de catre asociația de proprietari ( în format tipărit sau electronic);
Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search