AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

PAȘII DE URMAT PENTRU ADERAREA LA F.A.P.T.

Condiții de aderare

Asociația - deja constituită 

Asociația - deja constituită 

Solicitantul trebuie să fie reprezentantul legal al unei asociații de proprietari cu personalitate juridică și cod fiscal

Completați formularul

Completați formularul

Transmiteți solicitarea de aderare utilizând acest formular. Puteți transmite această solicitare și prin poștă/curier.
ADERARE - SOLICITAȚI AICI 

F.A.P.T. vă va contacta

F.A.P.T. vă va contacta

Reprezentantul legal al asociației dumneavoastră va fi contactat de F.A.P.T. pentru încheierea documentelor necesare, conform descrierii de mai jos.

Condițiile sub care persoanele juridice aderă la statutul Federației Tesla sunt următoarele:

  • Depunerea unei cereri de aderare, semnată de catre reprezentantul legal conform structurii organizatorice proprii; Cererea preliminară poate fi transmisă online prin acest formular ;
  • Prezentarea unei copii a actului constitutiv, a statutului și a dovezii de dobândire a personalității juridice, a persoanei juridice aderente (în format tipărit sau electronic);

ACTIVITĂȚI F.A.P.T

Federația Tesla - demersuri

Image

ADERAREA LA FEDERATIA TESLA

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search