AVEȚI ÎNTREBĂRI? CLICK AICI

Procedura de aderare presupune parcurgerea mai multor etape:

1. Exprimarea interesului din partea persoanei juridice sau fizice care doreste aderarea in cadrul Federației.

2. Trimiterea formularului de aplicare (cererea de aderare) in format standard, online sau prin poștă.

2. Prezentarea unei copii a actului constitutiv, a statutului și a dovezii de dobândire a personalității juridice a persoanei juridice aderente (în format tipărit sau electronic);

 

Federatia Tesla
FAPT acţionează pentru apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu Primaria, Poliția Locală, Inspectoratul de Stat în Construcții, ANAF, Judecătorie, Autoritatea Națională a Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, oferă asistență în raport cu furnizorii de utilități, în baza protocoalelor încheiate.

Sediul Central:

Federatia Asociatiilor de Proprietari TESLA
Piața Huniade, nr. 3, et. 3
(clădirea Modex)

Tel/Fax: +40 732 970 187
www.federatiatesla.ro
© Copyright 2024 Federația Tesla.

Search